Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

1 Introduksjon

Annette Undheim Art (org. no. 927145561) er opptatt av å behandle personopplysninger på en betryggende og tillitsvekkende måte i forbindelse med at du besøker og benytter våre nettsider: www.annetteundheim.no.

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæring») inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

 

Hensikten med denne Personvernerklæringen er å informere deg om dine rettigheter, samt om våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi mottar fra deg gjennom din bruk av våre nettsider.

 

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og vil kunne bli oppdatert fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller fordi tjenestene tilgjengelig på nettsidene utvides eller endres. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

 

Vennligst les denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

2 Samtykke

For å kunne gjennomføre kjøp på våre nettsider er det nødvendig at du gir oss ditt navn, adresse, mobilnummer og e-post. Hvis du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi behandle ordre fra deg.

Ved å bruke tjenester på våre nettsider, bekrefter du at du har lest og at du forstår og samtykker til innholdet i denne Personvernerklæringen og til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg. 


All informasjon vedrørende din ordre er vi pålagt å oppbevare i i henhold til lov om regnskapsføring, avgiftshåndtering og for eventuell garanti- og returhåndtering. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

Hvis barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss.

3 Behandlingsansvarlig

Annette Undheim Art v/Annette Undheim er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

 

4 Hvilke personopplysninger behandler vi?

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.


Ved å benytte deg av våre tjenester på våre nettsider og handle i vår nettbutikk, vil vi kunne behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:


 • Adresse
 • Brukernavn
 • E-postadresse
 • Firmanavn
 • Informasjon om din bruk av Våre Nettsider, eksempelvis din søkehistorikk, hvilke undersider som besøkes
 • Enhetstyper
 • Informasjon om kontaktperson
 • IP-adresser
 • Kjøps- og betalingshistorikk, inkludert dato og klokkeslett, beløp belastet, debet- kredittkortinformasjon og andre relaterte transaksjonsdetaljer.
 • Kommentarer og aktivitetslogg fra vår live chat
 • Kommentarer og aktivitetslogg fra vår blogg
 • Mailsporing
 • Navn
 • Nettleserinnstillinger
 • Operativsystem
 • Passord (kryptert for oss) for innlogging på din konto hos oss
 • Telefonnummer
 • Trafikkdata

5 Formålet og innhenting av informasjonen:

Vi behandler personopplysninger som du avgir via skjemaer på våre nettsider, eksempelvis:

 • Kontaktskjema eller påmelding til vårt nyhetsbrev
 • Nedlasting av f.eks. e-bok, guide, maler e.l.
 • Kjøp av produkter eller tjenester på våre nettsider
 • Kommentarfelt

 

Vi er opptatt av å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg behandles konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan nyttiggjøre deg av våre tjenester og benytte våre nettsider.

Personopplysninger som vi mottar direkte fra deg eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) benytte for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av tjenester og nettsidene samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av tjenester og nettsidene på en best mulig måte.

Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og produkter, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 • Sende varer til din adresse
 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • Sende ut relevant informasjon
 • Håndtere kundeservice 
 • Tilby deg gratis tips, e-bøker, guider m.m.
 • Gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester

 

Vi vil ikke benytte personopplysningene til annet formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til annet formål.

6 Slik innhentes og lagres informasjonen:

Informasjon innhentes gjennom skjema på våre nettsider. Dette lagres i vårt CRM-system i Shopify, som er systemene vi bruker for å lagre kundedata og automatisere markedskommunikasjonen.

Informasjonen lagres inntil du selv ber om at de slettes eller at de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

7 Slik kan du slette dine personopplysninger:

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte vårt kundesenter på e-post: post@annetteundheim.no

8 Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, med unntak av våre underleverandører for:

BETALINGSLØSNINGER: Klarna, Stripe, PayPal, Vipps. 


FRAKTAVTALER: Bring, Posten, PostNord.

Disse underleverandørene kan behandle personopplysninger på vegne av oss og vil kun bruke disse med det formål å yte slike tjenester til oss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger det formål.

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

9 Tredjepartslinker

Av og til, etter vår skjønn, kan vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter eller tjenester på våre nettsider. Vi kan også ha lenker på våre nettsider til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. Disse koblingene tilbys kun til orientering. Disse tredjeparts nettsider har separate og uavhengige retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese personvernreglene for hver nettside du besøker. Vi har ikke noe ansvar for innholdet og aktivitetene til disse nettsidene.

10 Sikkerhet

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

Vi evaluerer vår datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

Alle betalingstransaksjoner behandles via en gateway-leverandør og lagres ikke eller behandles på våre servere. I tillegg er all debet- og kredittkortinformasjon du oppgir kryptert via SSL-teknologi (Secure Socket Layer).


Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av våre tjenester og nettsider, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.


Ved avvik vedrørende dine personopplysninger vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.


11 Overføring av personopplysninger til utlandet

Dine personopplysninger kan overføres innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679. Ditt samtykke til denne personvernerklæringen representerer ditt samtykke til denne overføringen.


12 Informasjonskapsler (Cookies) 

Informasjonskapsler brukes til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget og kjøpsopplevelsen din blir mer tilpasset deg og dine vaner.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere. Disse informasjonskapslene er det ikke mulig å velge bort, og vårt behandlingsgrunnlag for dette er nødvendig for formål knyttet til brukernes interesser. 

Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser, markedsføring og personalisering av nettsiden. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra, hvilke nettlesere som benyttes og hvilke søkeord som brukes i søkefunksjonen på nettsiden. 

Du kan velge å ikke akseptere disse tredjeparts informasjonskapsler. Se nettleserens sider for innstillinger av personvern og sikkerhet. Hvis du velger å utelukke informasjonskapsler, vil flere av funksjonene på nettsiden/nettbutikken slutte å fungere.

 

13 Cookies og pixels for markedsføring

For å sørge for at vår markedsføring oppleves mer relevant og verdifull bruker vi cookies og piksler dersom du gir ditt samtykke for dette.

Dette gjør at vi kan spore hvilke annonser du har sett, hvilke produkter du har vist interesse for osv.

På den måten kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser som passer for deg.

Pixel er en liten kode på vår nettside som gir oss mulighet til å tilpasse ekstern annonseringen mot kundegrupper basert på deres interesser internt på vår nettside. Vi ber alltid om samtykke fra deg for bruk av pixel.


14 Dine rettigheter

Du som bruker av våre nettsider har, med de begrensninger som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning, rett til innsyn i personopplysningene dine og du har rett til å vite hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger vi lagrer om deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke og alle data om deg vil bli slettet med unntak av det som er påkrevd i henhold til f.eks. regnskapsloven dersom du er betalende kunde.

15 Endringer i personvernerklæringen

Det kan skje endringer i denne personvernerklæringen. Da vil det bli lagt ut en revidert versjon på samme nettside, med dato for revisjon. Ved større endringer vil vi varsle deg via selskapets offisielle kanaler eller til deg direkte. 

Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. 


16 Kontaktinformasjon

Dersom du vil kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysninger eller dersom du har spørsmål eller forespørsler om denne Personvernerklæringen, Vår behandling eller ønsker å klage på vår behandling, kan du kontakte oss på:

E-post: post@annetteundheim.no

Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger. Kontaktinformasjon dit er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.